Guds tempelbygge

Det byggs ett heligt tempel här på en syndfull jord Det bär Guds egen stämpel,
dess mönster är Guds ord Och Frälsarens försoning, det är den grund som bär,
Och denna Herrens boning, det Guds församling är

De tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen,
enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sade:
Se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget. Hebr.8:5

Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. 1 Kor.3:11

Gud sina vittnen sänder med evangelie ord Och ifrån alla länder Han kallar ut
sin hjord: Ett rike utav präster, Guds egen sannings tolk, Men främlingar och gäster
bland alla jordens folk

Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk,
för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till
sitt underbara ljus. 1 Petr.2:9

Och människor skall komma från öster och väster, norr och söder och ligga till bords
i Guds rike. Luk.13:29

O, underbara enhet: en enda Kristi kropp Och uti hjärtats renhet, en Ande och ett hopp
En Herre vi åkalla, en tro, ett dop det är Och i och över alla en Gud och Fader kär

Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band:  en kropp och en Ande, liksom ni
kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse,  en Herre, en tro, ett dop,  en Gud som är
allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Ef.4:3-6

O, helga Guds församling, du Jesu kära brud I världen blott en främling, men dyrbar inför
Gud Se uppåt, bed och vaka, din Brudgum väntar dig Snart kommer Han tillbaka att hämta
dig till sig

I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade
det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Hebr.11:13

 Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus!  Upp.22:20

(Sångtext av Paul Ongman)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *