Gåvor och tjänster

Bibeln ger oss många uppmuntrande ord om vad Gud har gjort för oss
och vad han tänkt för våra liv; att vi skulle få vara till välsignelse för andra.

2 Kor.5:17-18 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi,
se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv
genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 

Ef.2:8-10 Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det,
inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi,
skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi
ska vandra i dem.

Joh.15:16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut
och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom
om i mitt namn.

Bibeln talar om att vi är kända av Gud redan innan vi fanns till och att hans tankar
för oss och vår framtid är goda.
Jer.29:11

Rom 11:29 för Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse.

Hur livet än ter sig och om vi själva har krånglat till det för oss så finns Gud där och
vill fullfölja sin plan och de uppgifter som Han gett oss. Se t.ex. på Mose liv!

2 Mos.3:10-12 Så gå nu! Jag ska sända dig till farao, och du ska föra mitt folk,
Israels barn, ut ur Egypten.” Men Mose sade till Gud: ”Vem är jag, att jag skulle
gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten?”
Han svarade: ”Jag ska vara med dig.
Och här är ditt tecken på att det är jag som har sänt dig:  När du har fört folket ut ur
Egypten, ska ni hålla gudstjänst på detta berg.”

2 Mos.4:1-3 Mose svarade: ”Men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger:
Herren har inte uppenbarat sig för dig?”
Då sade Herren till honom: ”Vad har du i handen?” Han svarade: ”En stav.” Han sade:
”Kasta den på marken!” När han kastade den på marken förvandlades den till en orm,
och Mose flydde för den.

Mose hade en herdestav och den fick symbolisera den uppgift som Gud tänkt för Mose.
Ett annat exempel är änkan till en av Elisas profetlärjungar. Hon fick se att det hon hade,
en flaska olja, räckte när hon använde det.

2 Kung.4:2-4 Elisa sade till henne: ”Vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har hemma?”
Hon svarade: ”Din tjänarinna har inget annat hemma än en flaska olja.” Då sade han:
”Gå och låna kärl av alla dina grannar, tomma kärl men inte för få. Gå sedan in och stäng
igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt, så flytta det.”

Vi behöver ”inventera” och se vad Gud har lagt ner i våra liv och sedan använda det!

1 Petr.4:10-11 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda
förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord.
Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad
genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.

Levande Bibeln: Gud har i sin godhet gett var och en av oss förmågan att utföra vissa
uppgifter. Hjälp därför varandra på olika sätt, så att alla får nytta av de förmågor Gud
har gett er.

Gud har gett var och en av er speciella gåvor. Se till att ni använder dem till att hjälpa
varandra och till att förmedla Guds nåd och välsignelse till andra människor i alla dess
former. Är du kallad till att predika? Tala då Guds ord till andra. Är du kallad att hjälpa
andra? Gör det med all den kraft och energi som Gud ger, så att Gud blir förhärligad
genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evighet. Amen.

Bibeln lär oss att den Helige Ande ger oss/fördelar åt var och en sina gåvor på bästa sätt.

1 Kor 12:11 Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var
och en som han vill.

Det är inga medaljer eller fötjänst-tecken för lång och trogen tjänst utan redskap
som tjänare och tjänarinnor får för att tjäna.

Apg 2:18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande,
och de ska profetera.

1 Kor 3:5 Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro, var och en med
den uppgift som Herren har gett.

2 Kor 3:6 Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är
bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Ef 3:7 Detta evangelium har jag blivit satt att tjäna med den gåva och nåd som Gud
har gett mig genom sin mäktiga kraft.

1 Tim.1:12 Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att
han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst,

Om än vår kraft är liten så får vi tro och anförtro oss till Honom som öppnar dörren
till tjänst för oss var och en.

Upp.3:7-8 Och skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia:
Så säger han som är helig och sann, han som har Davids nyckel, han som öppnar så
att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna: Jag känner dina gärningar. 
Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga, för din kraft är liten
och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Fil.4:13, Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. v.19 Så ska min Gud efter sin rikedom
på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver.  

Det är viktigt att förstå att vi fått både utrustning och tjänst i Guds rike för att betjäna
varandra och på så sätt ära Gud.

Rom.12:4-8 För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har
samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras
lemmar. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått: att profetera i överensstämmelse
med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran
och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare,
eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta.

Vårt uppdrag är både personligt och gemensamt! När vi ställer oss i Guds tjänst
kommer vi att upptäcka vad han gett oss av gåvor och tjänster till glädje och
välsignelse för fler!

Joh.21:21-22 När Petrus såg honom frågade han Jesus: ”Herre, hur blir det med honom?”
Jesus svarade: ”Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig!