Den gode Herden

Herden Jesus Kristus känner dig och mig. Han vet våra behov och våra svårigheter.Han vårdar sig om oss och ger oss det vi behöver. Vi behöver bara lyssna till hans röstoch följa Honom.