Genom Jesus

”Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligastepå den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.” Hebr.10:19-20 Jesu blod gav oss möjlighet att komma inför Guds tron ​​med frimodighet. Dagen […]