Striden är Guds

Om striden är för svår är den inte din – ge den till Gud. Du får vila och Gud strider för dig. Många gånger blir vi avskräckta. Kanske på grund av många saker i vårt liv som inte verkar gå bra.Vi försöker ofta att möta våra strider på […]