Be och tacka

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningargenom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd,bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Fil.4:6-7 Vi läser vanligtvis den första delen om att inte bekymra oss […]