Förtröstan

I vår tid är det tryggt att kunna förtrösta på Gud som har omsorg om oss i varje situation.
Han har lovat att vara med oss alla sorters dagar. Precis som den gode Herden känner han oss,
skyddar oss och försörjer oss. Därför kan vi tryggt förtrösta på Honom som gav sitt liv för oss.

Dessa bibelord läste vi under vårt sångprogram:

Ps.9:10-11 Herren är en borg för den förtryckte,
en borg i nödens tider.
De som känner ditt namn förtröstar på dig,
ty du överger inte dem som söker dig, Herre.

Ps.22:5-6 På dig förtröstade våra fäder,
de förtröstade och du befriade dem.
Till dig ropade de och fick hjälp,
på dig förtröstade de och kom ej på skam.

Ps.32:10-11 Den ogudaktige har många plågor,
men den som förtröstar på Herren omger han med nåd.
Var glada i Herren och fröjda er ,ni rättfärdiga,
jubla, alla ni rättsinniga!

Ps.33:20-22 Vår själ väntar på Herren,
han är vår hjälp och vår sköld.
I honom gläder sig vårt hjärta,
på hans heliga namn förtröstar vi.
Låt din nåd vila över oss, Herre,
ty vi sätter vårt hopp till dig.

Ords.3:5-6 Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta,
förlita dig inte på ditt förstånd.
Räkna med honom på alla dina vägar,
så skall han göra dina stigar jämna.

Jes.26:3-4 Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid,
i frid, ty på dig förtröstar han.
Förtrösta på Herren till evig tid, ty Herren Herren
är en evig klippa.

Jer.17:7-8 Men välsignad är den man som förtröstar på Herren,
den som har Herren till sin förtröstan.
Han är som ett träd planterat vid vatten
och som sträcker ut sina rötter till bäcken.
Det fruktar inte om hetta kommer,
dess löv är alltid gröna.
Det blir inte förskräckt
om ett torrt år kommer,
och det upphör aldrig att bära frukt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *