Herren hjälper

Herren är alltid vår närvarande hjälp i svåra tider. Han är vår sköld och vårt stöd.
Han räddar och lyfter oss. Allt för att vi är hans barn, och han har stor glädje i oss.

Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig,
han drog mig upp ur de stora vattnen.
Han räddade mig från min starke fiende,
från dem som hatade mig, ty de var starkare än jag.
De överföll mig på min olyckas dag, men Herren blev mitt stöd.
Han förde mig ut på rymlig plats, han räddade mig, ty han har mig kär.”

Ps.18:17-20

Låt sanningen sjunka in i dig idag. Att Gud, skaparen av detta universum, älskar dig.
Och han vill att du ska uppleva glädje och tillfredsställelse i livet genom honom.

Vad du än står inför just nu, påminn dig själv om att den Gud som du tillhör är en
allsmäktig Gud. Och Han älskar dig och vill rädda dig!

Joh.17:9-11 Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber utan för dem som du har
gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad
i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig.
Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett,

liksom vi är ett.

v.15 Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda.

v.24 Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig,
så att de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens
grund var lagd.

Joh.14:1-3 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns
många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats
åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig,
för att ni skall vara där jag är.

Rom.8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är
kallade efter hans beslut.

v. 31-32 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 
Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han
kunna annat än också skänka oss allt med honom?

v.38-39 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något
som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat
skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *