Lyssna till Gud

Gud vill att vi ska stanna upp och lyssna på honom. Om vi känner oss mer upptagna
av vårt arbete, annan sysselsättning och relationer men har mindre tid med Gud,
så är det nu dags att ta en paus och lyssna på honom. För Gud talar alltid till sitt folk.
Han har gjort det möjligt genom sin Ande inom oss.

Varför behöver vi lyssna på honom?
Eftersom Gud ger oss perspektiv, kommer han att leda oss till den rätta vägen och
vägleda oss med varje beslut. Han hjälper oss att se saker i hans ljus så att vi inte blir
förblindade av den här världens saker, som är tillfälliga och inte alltid nyttiga.

Så, idag, lyssna på Honom genom att ta in hans Närvaro. Öppna din bibel och läs hans ord.
Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger
igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats
uppsåt och tankar
.” (Hebreerbrevet 4:12)

Vi får låta Herren att lära oss sina vägar, för hans vägar är högre än våra egna och alltid
till vårt bästa.
Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket
som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar
högre än era tankar.
” (Jes.55:8-9)

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens
för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag
skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.
Ty jag skall låta er finna mig, säger Herren.
” (Jer.29:11-14)

Låt oss instämma i sångens ord:

Tala till mig o Herre, tala jag lyssnar till
Låt mig ditt budskap höra, följa jag gärna vill
När jag i stormens dagar, bruten mig vänt till dig
Vila och lugn jag funnit, ty du har tröstat mig

Tala till mig o Herre, tala i kärlek varm
Hela mitt brustna hjärta, slut mig intill din barm
Se vid din fot jag böjt mig, lyssnande till din röst
Tala o dyre Herre, så får jag ro och tröst

Tusende röster kalla, Herre bevara mig
Att ej i världen villa, slutligt jag mister dig
Du endast du ger vila, Du endast du för rätt
Då du är nära vet jag, bördan jag bär blir lätt

Ofta jag följde andra, fann att de sveko då
Tills jag av sorgen lärde, att om jag skall bestå
Uti den heta ugnen och uppå törnig stig
Måste jag o min Herre, lita allen´ på dig

Tala till mig o Herre, tala i kärlek varm
Hela mitt brustna hjärta, slut mig intill din barm
Se vid din fot jag böjt mig, lyssnande till din röst
Tala o dyre Herre, så får jag ro och tröst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *