Norska sånger

Denna veckas livesändning innehöll många sånger med norska författare.
Aage Samuelsen, Arild Edvardsen, Finn-Arne Lauvås, Reidar Bekken, Wiggo Abrahamsen
och Elin Skårdal var representerade i sångvalet.

Vi läste även många bibelord:

Matt 4:23-24 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor
och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland
folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla som led
av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem.

Luk 5:31-32 Jesus svarade dem: ”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka.
Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare.”

Apg 4:12 Hos ingen annan finns frälsningen Inte heller finns det under himlen något annat
namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.

Titus 3:4-6 Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, 
frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet,
genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss
genom Jesus Kristus, vår Frälsare.

2 Tim 1:9-10 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som
vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från
evighet och som nu har blivit uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har
gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium.

2 Tess 3: 3,16 Men Herren är trofast. Han skall styrka er och skydda er för den onde
Må han som är fridens Herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla.

Hebr.10:19-20 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den
nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.

Apg 3:15-16 Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi
vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni
ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser.

Fil 2:5-8 Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han
inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt
då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig
ända till döden – döden på korset.

Fil 2:9-11 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla
namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och
alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Joh 14:1-3  Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många
rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 
Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni
skall vara där jag är.

Joh 14:6 Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern
utom genom mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *