Gemenskapsdag

Vi samlades i Betel, Slussfors till en gemenskapsdag och vänner från både öst
och väst kom för att få vara tillsammans. Vi fikade, sjöng, vittnade, hade bröds-
brytelse åt gemensam middag och fortsatte sedan med mera sång och delgivning.

Vi hade ett bibelstudium om vad Gud gjort och gör i oss och genom oss.
Bibelorden vi delade var:

Upp.3:7 Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och Sanne,
han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger
så att ingen kan öppna: Jag känner dina gärningar.
Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft
är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Jes 54:2 Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor inunder och
spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka.

Jer 4:3 Så säger Herren till Juda män och till Jerusalem: Bryt er ny mark! Så inte bland törnen.

Hos.10:12  åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid
att söka Herren, till dess han kommer och lär er rättfärdighet.

Jes 32:20 Lyckliga är ni som sår vid alla vatten och låter oxen och åsnan fritt ströva omkring.

2 Kor.9:8-10 Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under
alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger:
Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger sånings-
mannen säd till att så och bröd till att äta, skall ge er säd och mångdubbla den och låta er
rättfärdighet bära god skörd.

1 Petr.4:10.11”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare
av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon
tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus.
Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *