Be istället

Tänk så lätt vi oroar oss och gör oss bekymmer. Vi vet alla att livet är fullt av problem. Vi kämpar alla med oro för vår hälsa, säkerhet, familj, ekonomi etc. Vad ska vi göra i ljuset av det? Svar: Be! Gud vill att vi ska veta att […]