Be istället

Tänk så lätt vi oroar oss och gör oss bekymmer. Vi vet alla att livet är fullt av problem.
Vi kämpar alla med oro för vår hälsa, säkerhet, familj, ekonomi etc.
Vad ska vi göra i ljuset av det? Svar: Be!

Gud vill att vi ska veta att vi inte oroa oss för någonting; i stället får vi be om allt.
Vi får berätta för Gud vad vi behöver och tacka honom för allt han har gjort.


Då kommer vi att uppleva Guds frid, som överträffar allt vi kan förstå.
Hans frid kommer att bevara våra hjärtan och sinnen när vi lever i Kristus Jesus.

Så nästa gång du plötsligt grips av oro, förvandla det till en bön.

”Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön
och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd,
bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus
.” Fil.4:6-7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *