Sången i mitt liv

Tänk att få ha den bästa sången i sitt liv! En sång med glädje och trygghet och
visshet om ett evig mål för livsvandringen. Det är något att vara tacksam för.
Vi sjöng många sånger med detta tema och läste också bibelord om det.

1 Krön.16:23-24 Sjung till Herren, hela jorden! Ropa ut hans frälsning dag efter dag!
Förkunna hans ära bland hednafolken, bland alla folk hans under!

Ps.96:1-2 Sjung till Herren en ny sång, sjung till Herren, hela jorden!
Sjung till Herren, lova hans namn, ropa ut hans frälsning dag efter dag!

Ps.98:1 Sjung till Herren en ny sång! Han har gjort under, han har gett frälsning
med sin högra hand, sin heliga arm.

Ps.104:33 Jag vill sjunga till Herren så länge jag lever,
jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till.

Ps.40:2-4 Jag väntade och väntade på Herren,
och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.
Han drog mig upp ur fördärvets grop,
upp ur den djupa dyn.
Han ställde mina fötter på klippan
och gjorde mina steg fasta,
han lade en ny sång i min mun,
en lovsång till vår Gud.
Många ska se det och frukta
och förtrösta på Herren.

Ps.59:17-18 Men jag ska sjunga om din makt
och jubla var morgon över din nåd,
för du är en borg för mig,
en tillflykt när jag är i nöd.
Du min styrka, jag vill lovsjunga dig,
för Gud är min borg, min nådige Gud.

Ps.13:6 Men jag litar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning.
Jag vill sjunga till Herren, för han är god mot mig.

Ps.118:14-15 Herren är min styrka och min lovsång, han blev min frälsning.
Fröjderop om frälsning hörs i de rättfärdigas hyddor:
”Herrens högra hand gör mäktiga ting!

Apg.16:25-26 Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud
medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv
så att fängelset skakades i sina grundvalar.
I samma ögonblick öppnades alla dörrarna, och allas bojor lossnade och föll a
v.

Kol.3:16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet.
Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger
och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan
.

Ps.28:7 Herren är min styrka och min sköld. På honom litar mitt hjärta,
jag får hjälp och mitt hjärta jublar. Honom vill jag tacka med min sång.

Ps.42:9 Om dagen sänder Herren sin nåd, och om natten är hans sång
hos mig, en bön till mitt livs Gud.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *