Lär känna Gud

Varje situation är en möjlighet att uppleva och känna Gud.Har du fastnat i bekymmer? Tro på Guds kraft till genombrott.Är du orolig? Upplev fridens Gud.Känner du dig ensam? Lär känna Guds kärlek. Vi lär inte känna Gud bara på våra höjder och i dalarna utan också är där […]