Gud arbetar

Joh.5:17 Men Jesus sade till dem: ”Min Far verkar fortfarande, och därför verkar även jag.” Idag vill Gud att du ska veta att han redan arbetar med de saker du är orolig för.Gud har redan ditt mirakel i rörelse om du tar ditt steg i tro. Var lugn […]