Gud är större

Ps.23:4 ”Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont,
för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.”


Må denna vers hjälpa dig att bli påmind om Jesu storhet. Du kan känna dig rädd
för din okända framtid eller frukta en kommande prövning i ditt liv.
Men istället för att välkomna dessa tankar i ditt sinne är det viktigt att komma ihåg
att Gud är större än din rädsla.

Jes.41:10 ”Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand.”

Idag, uppmuntras av sanningen att Gud är en orubblig grund. Han är trofast och
håller sina löften. När vi litar på honom behöver vi inte bli skakade av osäkerheter
och oro som detta liv kan medföra.

Så tro på honom, som är större än någonting i den här världen. Han älskar dig, alltid!

Jes 54:10 Även om bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika
från dig eller mitt fridsförbund vackla, säger Herren din förbarmare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *