Tjäna Gud

Tänk vilken förmån att få tjäna Gud! Vi som ingenting har att erbjuda Honom
mer än våra hjärtan och liv, får ändå vara med och tjäna den Högste. och vara
hans medarbetare.

Vi sjöng och läste bibelord om detta i vår livesändning.

Bibelorden vi läste var:

Ps.100:1-3 Höj jubel till Herren, alla länder!
Tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop!
Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva.
Vi är hans folk och får i hans hjord.

Ps.100:4-5 Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov.
Tacka honom, lova hans namn!
Ty Herren är god, hans nåd varar i evighet,
hans trofasthet från släkte till släkte.

Ps.95:1-2 Kom, låt oss höja glädjerop till Herren,
jubel till vår frälsnings klippa.
Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse,
höja jubel till honom med lovsång!

Hebr.12:28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma
och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan.

1 Tess.1:8-10 Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien
och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något.
Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud,
bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans Son

från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från
den kommande vredesdomen.

Hebr.9:13-14 Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt
på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra
samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom
den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.

Rom.6:13 Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten,
utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar

i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten.

Matt.9:35-38 Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i
deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar
och krämpor. När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna
och slagna, som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor, men arbetarna
är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”

Ef.2:8-10 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det,
inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi,
skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem
.

Joh.15:16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut
och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om
i mitt namn. Och det befaller jag er att ni skall älska varandra.

Joh.12:26 Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min
tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *