Gud använder

Gud använder trasiga saker på ett vackert sätt. Livet är inte utan vedermödor
och prövningar; vi kommer alla att möta svåra och smärtsamma omständigheter.

Dessa situationer kan komma i många former; nära och käras död, sorg genom
brutna relationer, finansiella kriser, sjukdomar etc. kan få oss ur fattningen
och göra så att vi känner oss rädda, brutna och ensamma.

Men vi måste komma ihåg att Gud använder brutna och trasiga saker.
Trasiga moln häller ut regn, plöjda åkrar ger nya jordar, spruckna frön
ger liv åt nya växter.

Så när du känner dig bruten i din situation just nu, var säker på att Gud planerar
att använda dig för något större. Oavsett vilken situation vi befinner oss i kan vi vila
i Guds löften för oss.

Att Gud aldrig kommer att lämna oss eller överge oss; att Guds nåd är tillräcklig för oss,
och Gud ser till att allt kommer att samverka till det goda.

Ps.100:5 Ty Herren är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte.

Rom.8:1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

Rom.8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa,
för dem som är kallade efter hans beslut.

Rom.8:31 Vad skall vi nu säga om detta?
Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *