Vänd om

Människan är på fel väg och bara en om-vändelse kan få henne på rätt väg.
Bibeln säger: Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg.
Men all vår skuld lade Herren på honom.
Jes.53:6
Att vända om var vårt tema denna vecka och vi sjöng sånger och läste bibelord
om detta.

Jes.55:6-7 Sök Herren medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
Den ogudaktige må överge sin väg,
den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren,
så skall han förbarma sig över honom,
och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.

Matt.3:1-2 Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judeens öken
och sade: ”Omvänd er, ty himmelriket är nära.”

Matt.4:17 Från den tiden började Jesus predika och säga: ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här.”

Luk.24:46-48 Och han sade till dem: ”Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå
från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk,
med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta.

Apg.2:36-37 Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste,
honom har Gud gjort både till Herre och Messias.

37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna:
”Bröder, vad skall vi göra?”

Apg.2:38-39 Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn,
så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.
Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.”

Luk.15:17-19 Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd,
och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom:
Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son.
Låt mig få bli som en av dina daglönare.

Luk.15:20-21 Och han stod upp och gick till sin far.
Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom.
Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom.
Sonen sade till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig.
Jag är inte längre värd att kallas din son.

Luk.15:22-24 Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att ta fram den bästa dräkten
och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter!
Och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada.
Ty min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen.
Och festen började.

Hos.12:6 Så vänd om till din Gud, håll fast vid kärlek och rätt
och vänta ständigt på din Gud
.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *