Trygghet

Många gånger skickar Gud änglar för att skydda, beskydda och slåss för oss.
Bibeln säger i Psalm 91 att han skulle ge änglarna besked om oss att skydda oss
på alla våra sätt.

Gud hjälpte Daniel i lejongropen. Han stängde lejonens mun så att det inte blev
någon skada för honom som hittades felfri inför Gud. ”Min Gud har sänt sin ängel
och stängt lejonens gap så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom,
och jag har inte heller gjort något fel mot dig, o konung.
Dan.6:22

Guds fjädrar och vingar är uppenbarligen inte något bokstavligt, men visar att han
kommer att skydda oss som en höna som skyddar hennes ungar och gömmer dem
under hennes vingar.

Om vi ​​har detta skydd, då är Gud vår rustning och vår sköld mot alla faror och sjukdomar.

Ps.91:1-16 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,
2 han säger till Herren:”Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på.”
3 Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten.
4 Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt.
Hans trofasthet är sköld och skärm.
5 Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen,
6 inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen.
7 Tusen kan falla vid din sida, tiotusen vid din högra sida, men dig drabbar det inte.
8 Du ska bara se det med egna ögon, bevittna hur de gudlösa får sitt straff.
9 Du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt.
10 Inget ont ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda,
11 för han ska befalla sina änglaratt bevara dig på alla dina vägar.
12 De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten.
13 Du ska gå fram över lejon och huggormar, trampa på unga lejon och drakar.
14 ”Han älskar mig, därför ska jag befria honom, och jag ska beskydda honom
eftersom han känner mitt namn.
15 Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden,
jag ska rädda honom och ge honom ära.
16 Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *