Aldrig ensam

Idag vill Gud låta dig veta att du aldrig är ensam. Vi kan känna oss ledsna, nedslagna eller dystra eftersom vi tror att vi står inför saker på egen hand.Men Gud påminner oss idag om att våra känslor kan vara giltiga men inte nödvändigtvis sanna. För han är […]