Viktiga uppmaningar

Alla behöver vi påminnas om vad som är viktigt i livet och som vi varje dag får
göra till vår egen erfarenhet. Vi sover och är vakna, äter och dricker, arbetar och
vilar varje dag som en rutin vi vant oss vid. På samma sätt är det med vårt kristna
liv. Vi behöver goda vanor och viktiga påminnelser från Bibeln.

Se på Jesus
Att ha fokus i livet är verkligen något som vi behöver tänka på. Det är så lätt att vi
lägger för stor vikt vid det som är alldeles framför våra ögon. Vi behöver kanske
lyfta blicken och se lite längre. Det ger oss ett rätt livsperspektiv nu och framåt!

Hebr.12:2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare,
som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att
bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Heb 3:1 Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus,
den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till.

Hebr.11:27 Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede.
Därför att han liksom såg den Osynlige härdade han ut.

Jes.33:17 En kung i sin skönhet skall dina ögon se, de skall blicka utöver ett vidsträckt land.

Tänk på Jesus
Det finns så mycket som vill uppta våra tankar varje dag och oftast är det av negativt
slag. Vi informeras genom media av olika slag om det som händer i världen och vi blir
lätt missmodiga när vi fastnar i dessa tankebanor. Vi kan istället tänka Guds tankar och
förvandlas. Vilken skillnad det blir då i våra liv, dagligen!
Jer.11:29 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte
ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.


Hebr.12:3 Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars
tröttnar ni och tappar modet.

2 Tim 2:8 Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och som har kommit
av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar.

Håll fast vid Jesus
Så viktigt det är för oss att inte ge upp, släppa taget och bli missmodiga. Vi påverkas
av både egna och andras situationer och känner ibland att det verkar hopplöst.
Då behöver vi påminnas oss om att det finns Någon vi kan hålla fast vid i alla livets
skiftningar. Jesus Kristus håller oss i sina händer och vi får hålla fast vid Honom i tro.
 Joh.10:27-28 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.
Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem

ur min hand

Hebr.3:6 Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi,
när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av.

1 Joh 2:5 Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål.
Så vet vi att vi är i honom.

Upp 3:11 Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

Lev i Jesus
För de flesta handlar livet om timliga ting och sådant som vi anser vara nödvändigt att ha.
I verkligheten är det egentligen väldigt lite som behövs för att leva. Vårt inre liv, som är det
egentliga livet och som varar i evighet, är däremot beroende av Livet i Gud. Vi erbjuds alla
att ta emot det livet idag! Och sedan leva i Jesus varje dag!

Kol.2:6 Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och
uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda
i tacksägelse.

2 Kor 5:15 Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan
för honom som har dött och uppstått för dem.

1 Joh 4:9 Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi
skulle leva genom honom.

Fil 1:21 Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst.

Allt viktigt i våra liv börjar med Jesus, fortsätter med Jesus och slutar med Jesus!
Han är allt vi behöver för tid och evighet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *