Jesus kommer igen

Det mest omskrivna temat i Bibeln är att Jesus ska komma tillbaka. Vi vet att Jesus redan
i sitt avskedstal till lärjungarna tröstade dem med att han skulle förbereda plats för dem
och sedan komma och hämta dem till sig.

Joh.14:1-3  Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Fars hus
finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort 
för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er,
så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. 

Vi sjöng och läste bibelord om detta i vår sångsamling.

2 Petr.1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör
rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen
gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.

Rom.13:11-12 Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan
är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än
då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort
mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning.

1 Tess.5:6-8 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.
Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.

Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar
och hoppet om frälsning som hjälm.

1 Tess.5:9-11 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan
till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi
skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra
därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

2 Tim.4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren,
den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla
som älskar hans återkomst.

1 Tess.1:9-10 Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände
er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta
på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har
frälst oss från den kommande vredesdomen.

1 Tess.4:13-15 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har
insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi
tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som

insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren:
vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade.

1 Tess.4:16-18 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun,
då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.
Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att

möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.

Fil.3:20-21 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus
Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp
han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

1 Kor.15:49-50 Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära
den himmelska människans bild. Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva
Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga.

1 Kor.15:51-52 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas,
i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå
odödliga, och vi skall förvandlas.

1 Kor.15:53-55 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.
Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall
det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.
Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *