Livsmening genom Jesus

Alla människor söker efter meningen med livet. Oftast genom bekräftelse av
andra människor eller genom materiella ting. Bibeln visar oss att den grund-
läggande meningen i våra liv är livet och gemenskapen med Jesus Kristus.

Vi sjöng och läste bibelord om detta i vår sångsamling denna vecka.

PS.139:5-6 Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen
är för underbar för mig, den är så hög att jag inte kan fatta den.

V.13-14 Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att
jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl.

V.15-16 Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda,
när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster.
Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit.

Jer.1:4-5 Herrens ord kom till mig. Han sade: ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde
jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet
för folken.

Matt.4:18-20 När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som
kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare.
Han sade till dem: ”Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.” Genast
lämnade de näten och följde honom.

Joh.10:27-28 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.
Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem
ur min hand.

Joh.12:26 Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är ska också min
tjänare vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom.

1 Joh.3:1-2 Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn! Och
det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom.
Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli.
Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är.

1 Joh.4:9-10 Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen
för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att
han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

2 Kor.5:14-15 Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla,
och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva
för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem.

2 Kor.5:18-19 Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus
och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.
Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.

2 Kor.5:20-21 Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag:
låt försona er med Gud! Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe,
för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *