Gud banar en väg

“Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?
Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.” – Jesaja 43:19

Idag vill Gud att vi ska veta att han kommer att skapa en väg för oss,
var och en, där det inte verkar finnas någon väg. Även i våra tuffaste
situationer, kan vi tacka Gud för att han har allt i sin hand.

Även när våra ögon inte kan se allt, arbetar han på våra vägnar. Han har
en plan och ett syfte med vad vi än möter. När det verkar som om det är
omöjligt för oss att hitta vägen framför oss, kommer Gud att bana en väg.

Ps 37:5 Överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, han skall göra det.

I varje till synes hopplös situation lyser Guds kraft som störst. Det är när vi
inte kan se en utväg som vi lär oss att inte lita på oss själva utan på Gud.
Det är inte våra egna förmågor eller något vi har som kan hjälpa oss, utan
det är Guds nåd och kärlek som kan föra oss igenom.

Han kan göra en väg genom vildmarken och få strömmar att flöda fram,
vilket ger hopp även i de mörkaste stunderna i våra liv.

Han älskar oss och har omsorg om oss, – alltid!

Jes.41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *