Han fann mig

Jesus sökte och söker oss människor för att ge oss förlåtelse och nytt liv.
Bibeln talar om detta och människor genom alla tider kan vittna om att
de blivit sökta och funna av Herren. Vi sjöng om detta i vår sångstund.

Vi läste dessa bibelord mellan sångerna:

Psaltaren 139:7-8 Vart skall jag gå för din Ande, vart skall jag fly för ditt ansikte?
Om jag far upp till himlen, är du där, bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där.

Psaltaren 139:9-10 Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst
i havet, skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig.

Psaltaren 139:11-12 Om jag säger: ”Må mörker falla över mig och ljuset bli natt
omkring mig”, så är inte mörkret mörkt för dig, natten skall lysa som dagen
och mörkret vara som ljuset.

Lukasevangeliet 19:5-6 När Jesus kom till det stället, såg han upp och sade till honom:
”Sackeus, skynda dig ner, ty i dag måste jag komma och stanna i ditt hus.”
Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje.

Lukasevangeliet 19:9-10 Jesus sade till honom: ”I dag har frälsning kommit till denna
familj, eftersom också han är en Abrahams son. Ty Människosonen har kommit
för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.”

Johannesevangeliet 4:4-7 Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en
samaritisk stad som heter Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef.
Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen, satte han sig där vid
brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten.
Jesus sade till henne: ”Ge mig att dricka.”

Johannesevangeliet 4:10 Jesus svarade henne: ”Om du kände till Guds gåva och vem det
är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett
dig levande vatten.”

Johannesevangeliet 4:25-26 Kvinnan sade till honom: ”Jag vet att Messias skall komma,
han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.”
Jesus sade till henne: ”Det Är Jag, den som talar med dig.”

Johannesevangeliet 4:28-29 Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sade till folket:
”Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias.”

Johannesevangeliet 4:39-40 Många samariter från den staden kom till tro på honom genom
kvinnans ord, då hon vittnade: ”Han har sagt mig allt vad jag har gjort.” När samariterna kom
till honom, bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där två dagar.

Johannesevangeliet 4:41-42 Och många fler kom till tro på grund av hans ord, och de sade
till kvinnan: ”Nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet
att han verkligen är världens Frälsare.”

Lukasevangeliet 8:22 En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar, och han sade
till dem: ”Låt oss fara över till andra sidan sjön.” De lade ut,

Lukasevangeliet 8:27 När Jesus steg i land, kom en man från staden emot honom. Han var
besatt av onda andar och hade inte på länge haft kläder på sig, och han bodde inte i något
hus utan höll till bland gravarna.

Lukasevangeliet 8:35 Och man gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och
fann mannen, som de onda andarna hade farit ut ur, sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina
sinnen. Då greps de av fruktan.

Efter sångstunden hade vi ett bibelstudium om rättfärdiggörelsegenom tro på Jesus Kristus.
Du kan ta del av det här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *