Jesus känner oss

Idag får vi minnas att Jesus känner oss bättre än vi känner oss själva.
Han förstår oss helt och fullt. Ingenting i våra liv är dolt för honom.
Han ser på oss med nådens ögon och därför behöver vi inte känna oro
för att han vet allt om oss.

Ps.139:1-4 Herre, du utrannsakar mig och känner mig.
Om jag sitter eller står, vet du det,du förstår mina tankar
fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det,
med alla mina vägar är du förtrogen.
Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det.

Vi får låta ljuset av hans helande närvaro lysa djupt i vårt inre för att rena,
hela och förnya oss. Låt oss förtrösta på Jesus så mycket så att vi kan ta emot
den fullständiga förlåtelse som han ständigt erbjuder oss. Denna dyrbara gåva
kostade Jesus hans liv. Förlåtelsen är kärnan av hans närvaro.

Josua 1:5b Jag skall inte lämna dig eller överge dig.
Josua 1:9 Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt
eller förfärad, ty Herren, din Gud, är med dig vart än du går.”

När ingen verkar förstå oss får vi komma till Jesus. Vi får glädja oss i Honom som
förstår oss fullständigt och älskar oss fullkomligt. Han fyller oss med sin kärlek så att vi
blir ett kärl av kärlek som kan flöda in i andra människors liv.

2 Kor 4:7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds
och inte komma från oss.

2 Kor 5:14 Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött
i allas ställe, och därför har alla dött.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *