Att komma hem

Veckans livesändning hade som tema: ”Att komma hem”. Vi har alla ett behov
av att få komma hem till gemenskap och omsorg. Guds famn är alltid öppen!

Vi läste dessa bibelord mellan sångerna:

Jesaja 53:6
Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg,
men all vår skuld lade Herren på honom.

Matt 9:35-36
Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade
i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade
alla slags sjukdomar och krämpor.
När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem,
eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde.

Luk 15:4-5
”Om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då
inte de nittionio i öknen och går och söker efter det förlorade
tills han hittar det? Och när han har funnit det, blir han glad
och lägger det på sina axlar.

Lukasevangeliet 15:6-7
När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och grannar
och säger till dem: Gläd er med mig! Jag har funnit mitt får som jag hade förlorat.
Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare
som omvänder sig inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.

1 Petr 2:25
Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

Jesaja 1:18
Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren.
Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita,
om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.

Matt 11:28-30
Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.
Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna
ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

Joh 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de
skall ha liv, ja, liv i överflöd.

Hebr 7:25
Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud,
ty han lever alltid för att mana gott för dem.

1 Petr 2:4
Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor
men är utvald och dyrbar inför Gud.

Joh 14:1-3
Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.
I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då
ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?
Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka
och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.

Efter sångstunden hade vi också ett bibelstudium om Andens frukter.
Du kan läsa det här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *