Andens frukter

Bibelstudium av Anita Grantinger

Vi fortsätter lite till med att läsa om detta med skillnaden mellan tro och gärningar.  
Vi ska bara vara tacksamma för att det är Herren själv som har kallat oss till frihet.
Det är han som har tagit initiativet till vår frälsning. /Gal.5:13, Joh. 15:16/.
I andra religioner finns krav på att själv försöka få kontakt med guden genom olika
strävanden. Vår Gud har böjt sig ner och själv sökt kontakt och gemenskap med oss
genom sin son, Jesus Kristus.

NÄR VI NU HAR FULLKOMLIG FRIHET I KRISTUS, KAN VI DÅ LEVA HUR SOM HELST?

Nej, säger aposteln Paulus. Vi är fria från skuld inför Gud, men inte från att synda.
Det gäller i vår relation till Gud att alltid lyda sanningen. Nu finns bara en lag kvar,
kärlekens lag/Gal. 5:14/. Vi behöver den som ett rättesnöre i livet som vi kan spegla
oss i och kolla om vi är lydiga eller ej.

I vår person finns 2 olika naturer: köttet, vår fallna natur som blev fördärvad vid syndafallet
och Anden som vi fick när vi blev pånyttfödda. Vår köttsliga natur är i strid mot Guds Ord
och styrs av sina egna egoistiska begär. Det pågår ständigt en strid inom oss mellan den
fallna naturen och Andens frukter. Vi vet vad Gud vill, men vår själviska natur gör att vi
ofta gör tvärtom. Vi är i oss själva oförmögna att göra det rätta, /Rom. 7:14-20/.

/Gal. 5:19-21/, Köttets gärningar är synliga. De kan indelas i 4 grupper:  De berör sexuell
omoral, okultism,  vad som rör sociala relationer och dryckenskap. De behöver ingen
större förklaring, men allt detta bryter ner människan och hela samhället. De som lever
så ska inte ärva Guds rike.

HUR SKA VI KLARA AV DEN KAMPEN OCH INTE GE KÖTTET NÅGOT TILLFÄLLE?

Herren har sänt Hjälparen, den helige Ande och vi får låta oss ledas av Anden,
”vandra i Anden”. Om vi lever så har vi korsfäst vårt kött och står vi inte under lagen.
Under tiden som vi vandrar tillsammans med Herren mognar Andens frukter i våra liv,
oftast osynligt. De bygger upp och gör att vi mår bra. /Gal. 5:22-24, Rom. 6:6, Matt. 16:24/.

KÄRLEK /Matt. 22:34-40, 1 Kor. 13, Kol. 3:12-14/. Det gäller ju både kärlek till Gud och varandra.

GLÄDJE /Fil. 4:4, 1 Tess. 5:16/. Det är en glädje, på djupet, som tål motgångar

FRID I svenska språket har vi ju 2 ord, till skillnad mot t. ex. de övriga nordiska språken,
frid och fred. Min tillämpning av dessa är att vi kan ha frid i hjärtat och fred med vår
omgivning, /Joh. 14:27, Fil. 4:6–7/.

TÅLAMOD /1 Kor. 13:4, 2 Tim. 2:24, Ef. 4:2/ Vi behöver tålamod i många situationer i
vardagen och inte minst med varandra eftersom om vi är så olika.

VÄNLIGHET /Ords.12:25, Rom.15:7/, Samma ord kan sägas på olika sätt, även det som
inte alltid är behagligt, men om kärleken finns med kan det mesta sägas vänligt och då
får det också det önskade resultatet.

GODHET /Ef. 5:9, Ords. 3:3/.

TROHET /1 Kor.4:2, Upp. 2:10/ Troheten gäller ju både till Gud och till varandra.

MILDHET /Ords. 16:24, 15:30/

SJÄLVBEHÄRSKNING /1 Kor. 13:5, Ords. 16:32/

Herren har mycket arbete med oss, men det är väl att han är mild och ödmjuk           
/Matt. 11: 29/.