Lag eller nåd

Det behövs inte mycket lagiskhet för att ödelägga ett kristet liv.
Ingenting kan stjäla en kristens glädje och frimodighet såsom krav! 
Du skall! Du måste och du får inte!

Inte undra på att satan försöker få in oss kristna under lagen. Då har han
lyckats med att byta ut nåden mot lagen, och dess krav.

Och vi blir fullt upptagna med vad vi skall göra och hur vi skall vara.  
Och hur vi som kristna skall förhålla oss till både det ena och det andra.

Ett hårt och ansträngande arbete har börjat, och det blir ganska snart tungt
att vara en kristen. För somliga blir det så tungt att dom säger farväl till
kristendomen och upplever detta som en befrielse. 
Lite surdeg syrar hela degen”! (Gal 5:9)

Som kristna måste vi börja med nåden, fortsätta med nåden och sluta våra liv
i samma nåd. Nåd betyder att alla krav som riktats mot dig, har istället riktats
mot Jesus. Han uppfyllde lagens krav i ditt ställe.
Så du behöver inte drabbas
av lagens krav.

Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror” (Rom.10:4)
Den rättfärdigheten vinner du inte genom att leva på rätt sätt. Utan bara genom
att tro, så skönt och befriande!

Vår gamla natur lär sig aldrig att räkna med Jesus och nådens kraft.

Vår gamla människa menar att om vi inte står under lagen, så tar synden över. 
Den vill aldrig böja sig för sanningen, att ”syndens makt kommer av lagen
(1 Kor.15:56) och att lagen kom in ”för att fallet skulle bli så mycket större” (Rom.5:20)
för att visa oss vår syndiga natur. Att vi i oss själva är hjälplösa och inte klarar
att hålla lagens bud, ingen av oss. Bara Jesus!

Så det som ger kraft att stå emot synden är frihet från lagens krav! 
Att leva i den frihet som Jesus friköpt dig till! Jesu kärlek förmår vad bud och krav
aldrig har förmått! Kliv därför ut ur lagträldomen och börja leva i Guds nåd!

(Utdrag ur H.E. Nissens andaktsbok Ett är nödvändigt)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *