På väg

Denna sångsamling-livesändning handlade om hur Jesus var på väg.
Han kom, sänd från himlen, till vår jord för att hela och hjälpa, frälsa och
rädda en förlorad mänsklighet. Om detta sjöng vi och läste bibelord.

1 Mos.3:15 Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan
och mellan din avkomma och hennes avkomma.
Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.”

Jes.9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Mika 5:2 Men du, Betlehem Efrata, som är så liten
bland Juda tusenden,från dig skall det åt mig komma
en som skall härska i Israel.
Hans ursprung är före tiden,från evighetens dagar.

Gal.4:4-5 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna
och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen,
så att vi skulle få söners rätt.

Joh.10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit
för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.

Joh.3:17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen
skulle bli frälst genom honom.

Matt.9:35 Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras
synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar
och krämpor.

Matt.9:36 När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem,
eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde.

Sak.9:9 Fröjda dig storligen, du Sions dotter!
Höj jubelrop, du Jerusalems dotter!
Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han.
Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl.

Luk.9:51 När tiden för hans bortgång var inne, vände han sitt ansikte mot
Jerusalem fast besluten att gå dit upp.

Mark.10:32 De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem.
De som följde honom var förskräckta och fyllda av fruktan. Då tog Jesus än
en gång till sig de tolv och talade om för dem vad som skulle hända honom:

Mark.10:33-34 ”Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att
överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda, som skall döma honom till
döden och utlämna honom åt hedningarna. Dessa skall håna honom, spotta på
honom och gissla och döda honom. Men efter tre dagar skall han uppstå.”

Joh 19:17 Och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas Huvudskalleplatsen,
på hebreiska Golgata.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *