Värdefull genom Jesus

Tänk hur viktigt det är att berätta för varandra och alla vi möter hur värdefulla vi alla är i Guds ögon. Hans kärlek var så stor att han var villig att sända sin Son för att döi vårt ställe och ge oss erbjudande om frälsning och evigt liv. […]