Alltid god

”Fikonträdet blomstrar inte mer, och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel, och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur fållorna, och ingen boskap finns i stallen.Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud.” Habackuk 3:17-18 Habackuks budskap var tydligt: ​​Gud […]