Alltid god

”Fikonträdet blomstrar inte mer, och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel,
och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur fållorna, och ingen boskap finns i stallen.
Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud.”
Habackuk 3:17-18

Habackuks budskap var tydligt: ​​Gud är alltid god! I torka eller överflöd kommer Hans natur
aldrig att förändras oavsett årstid eller livssituation. Vår tilltro till vem och hur Gud är bör
aldrig bero på vår egen situation.

Att kunna glädjas över Gud i alla situationer beror på tillit till honom. Det tar tid och
hängivenhet. Vi får vara i hans närvaro i bön och meditera över hans ord.

”Förtrösta alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt.” Ps.62:9

Mitt hjärta tänker på ditt ord: ”Sök mitt ansikte!” Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag Ps.27:8

Men när vi vet mer om Gud, finner vi att hans godhet och kärlek är värd vår tacksamhet
och lovsång oavsett våra omständigheter.

Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.” 1 Petr.5:7

Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.” Ef.5:20

Han är alltid värdig och alltid god!

Din trofasta kärlek
aldrig oss lämnar
Din barmhärtighet
den kan aldrig ta slut
Den är ny varje morgon
ny varje morgon

Stor är din trofasthet min Gud
stor är din trofasthet
ja den är ny varje morgon
ny varje morgon
Stor är din trofasthet min Gud
stor är din trofasthet
stor är din trofasthet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *