Alltid nära

Idag vill Jesus påminna dig om att han är ”Immanuel”, ”Gud med oss”.

Matt.1:21-23 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han
skall frälsa sitt folk från deras synder.” Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas
som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda
en son, och man skall ge honom namnet Immanuel,  det betyder Gud med oss. 

Jesus kom till jorden tillsammans med sin förklaring om vem han är – den Gud som
vill vara med sitt folk.
Han kom med budskapet om försoning, med målsättningen att
återupprätta Guds barn till livet med sin himmelske Fader så att vi inte kommer att vandra
i denna värld ensamma.

Och när han gick lämnade han oss inte som föräldralösa. Han sände den Helige Ande för
att alltid vara med oss ​​och vägleda oss varje steg på vägen.

Joh.14:16-18 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall
vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och
känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall
inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.

Så om du känner dig ensam, kom ihåg att Gud är med dig. Vänd bara ditt fokus mot Honom,
så kommer du att inse att han har funnits där hela tiden.

Jes.41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig,
jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *