Alltid densamme

Livet växlar för oss alla. Dagar av glädje och tillfredställelse byts av tider med sorg
och besvikelser. Ingen av oss undgår dessa livets skiftningar. Då är det tryggt att
ha sin tillflykt hos Honom som inte vet av någon förändring i kärlek och trofasthet.
Vi sjöng och läste bibelord om detta i vår sångsamling denna vecka.

Jes.41:4 Vem har planerat och utfört detta? Det är han som från begynnelsen kallade
fram människors släkten. Jag, Herren, är den förste och den siste. Jag är denne Gud.

Jes.44:6 Så säger Herren, Israels Konung, och hans Återlösare, Herren Sebaot:
Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud.

Jes.63:9 I all deras nöd var ingen verklig nöd ty hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek
och medömkan återlöste han dem, han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar.

Jes.46:4 Ända till er ålderdom är jag Denne och till dess ni blir grå skall jag bära er.
Så har jag hittills gjort, och även i fortsättningen skall jag stödja er, jag skall bära och rädda er.

Ps.102:28-29 Men du är densamme och dina år har inget slut. Dina tjänares barn skall
bo i trygghet och deras efterkommande bestå inför dig.

Hebr.13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

Jak.1:17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från
ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Ps 100:5 Ty Herren är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte.

Ps 119:90 Från släkte till släkte varar din trofasthet, du har grundat jorden och den består.

Hebr.1:10-12 Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina
händers verk. De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad.
Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut.
Men du är densamme, och dina år har inget slut.

Joh.6:37 Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag
aldrig någonsin kasta ut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *