Livet med Jesus

Vårt sångprogram denna gång handlade om livet med Jesus; hur det börjar,
vad det innebär och vart det leder. Vi sjöng sånger och läste bibelord om detta.

Joh.3:1-3 Bland fariséerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 
Han kom till Jesus om natten och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har
kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud
är med honom.” Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir
född på nytt kan inte se Guds rike.” 

Joh.3:4-5 Nikodemus sade: ”Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan
hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” Jesus svarade: ”Amen, amen
säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

Ef.4:22-24 Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under,
bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya
människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

1 Joh.5:11-13 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är
i hans Son. Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.
Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

Kol.2:6-7 Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er
rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning
ni fått, och överflöda i tacksägelse.

1 Tess.5:9-10 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att
vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi skall leva
tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade.

2 Kor.5:15 Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig
själva utan för honom som har dött och uppstått för dem.

Joh.8:31-32 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: ”Om ni förblir
i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen
skall göra er fria.”

1 Joh.2:5-6 Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått
sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv
leva så som han levde.

Gal.2:19-20 Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud.
Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.
Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig
och utgivit sig för mig.

 2 Kor.5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se,
det nya har kommit. 

Fil.1:21 Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *