Hjälp är på väg

”Och HERREN skall hjälpa dem och rädda dem; Han skall rädda dem från de ogudaktiga
och frälsa dem, därför att de litar på honom.” Ps 37:40

”Lycklig är den som har Jakobs Gud till sin hjälp, vars hopp är till HERREN, sin Gud.”
Ps 146:5

”Min hjälp kommer från HERREN, som skapade himmel och jord.” Ps 121:2

David, som skrev många av psalmerna i Psaltaren, var alltid sårbar när han beskrev sina
problem och sin nöd. Men han glömde aldrig att tänka på hur Gud skulle hjälpa honom
varje gång han ropade.

Även om Davids fiender omgav honom och han kände sig överväldigad av deras hot om
skada, visste han fortfarande att någon större var vid hans sida. Han har upplevt Guds hjälp
tidigare, och han skulle fortsätta att uppleva det eftersom Gud är trofast i sina löften, så
David litade på Guds hjärta.

I dag, bli påmind om vem du tjänar. Den Gud vi tjänar är trogen att hjälpa eftersom han
är vår ständigt närvarande hjälp i tider av nöd. Han misslyckas aldrig. Hjälp är på väg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *