Guds Lamm och blodets kraft

Genom hela Bibeln går det som en röd tråd förkunnelsen om försoningen och upprättelsen
av människans förhållande till Gud. Genom syndafallet förlorade ju människan gemenskapen
med Gud och det andliga liv som han gett oss.

Hela Gamla Testamentet är en förebild och ett förberedande för det som var Guds plan från
evighet: Guds Lamm som skulle ta bort världens synd! 

Det finns så många exempel på förebilder i G.T. på offret som Jesus skulle bli.
Ta del av några:

1 Mos.3:21 ”Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem.
När Adam o Eva syndat klädde Gud dem i kläder av skinn. Var detta det första offret?

1 Mos.22:6-8 ”Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak, men själv tog han
elden och kniven, och de gick båda tillsammans. Isak sade till sin far Abraham: ”Far!” Han svarade:
”Ja, min son?” Han sade: ”Vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret?” Abraham svarade:
”Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son.” Så fortsatte de sin vandring tillsammans.
Gud har från evighet utsett det verkliga offerlammet!

2 Mos.12: 21-23  Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sade till dem: ”Gå och hämta ett lamm
för varje hushåll och slakta påskalammet! Tag en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen
och stryk blodet på det övre dörrträet och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren
till sitt hus före morgonen. Ty Herren skall gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet 
på det övre dörrträet och på de båda dörrposterna skall han gå förbi dörren och inte tillåta fördärvaren
att komma in i era hem och slå er.

Gud såg inte på vem som var värdig innanför dörren, utan han såg på blodet!

Jes.53:6-7 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. 
Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort 
till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.

Jesaja profeterade om Lammet som skulle slaktas för att ta bort vår skuld.
Hela kapitlet i Jes.53 talar om Jesus som skulle bära vår synd.

I N.T. ser vi hur profetiorna i G.T. får sin uppfyllelse:

Joh.1:29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ”Se Guds Lamm som tar bort världens synd! 
Johannes Döparen var den som profeterna sagt skulle vara vägröjare för Jesus.

Gal.4:4-5 Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att
friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt.

Luk.22:7 Så kom den dag i det osyrade brödets högtid, när påskalammen skulle slaktas.
v.14-15 När stunden var inne lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom. 
Och han sade till dem: ”Jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er innan
mitt lidande börjar. 


Matt.26:26-28 Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna
och sade: ”Tag och ät. Detta är min kropp.” Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem
och sade: ”Drick alla av den. Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många
till syndernas förlåtelse.

Hebr.9:11-12 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom
det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör
den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars
blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Hebr.10:19-20 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den
nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.

1 Pet 1:18-19 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta 
från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med
blodet av ett lamm utan fel och lyte.

Upp 5:6a Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett Lamm
stå där, som såg ut att ha blivit slaktat.

Upp.5:9-10 Och de sjöng en ny sång:”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du
har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk,
folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall
regera på jorden.”

Upp.5:11-12 Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och
väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen.
Och de sade med hög röst:”Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten,
rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen.” 

Upp.19:6-9 Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och
dånet av kraftig åska, och de sade: ”Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har blivit konung. 
Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud
har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.” Linnetyget är de heligas
rättfärdighet. Och ängeln sade till mig: ”Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllops- måltid.”  
Och han tillade: ”Dessa Guds ord är sanna.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *