Se på Jesus

När Israels barn var på väg till löfteslandet började de knota och klaga och ifrågasätta
Guds plan med deras vandring. Då drabbades de av giftormar och många dog.
Då sa Herren till Mose att han skulle göra en kopparorm och sätta upp den på en påle.
Om någon blev biten av en orm, skulle han fästa blicken på kopparormen och få leva.
4 Mos.21:8-9

På samma sätt blev Jesus upphängd på ett kors för att var och en som ser på honom
och tror ska bli frälst och helad.

”Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste Människosonen bli upphöjd, för att
var och en som tror på honom ska ha evigt liv. ”
Joh.3:14-15

När vi går med Jesus är det viktigt att varje dag ha vårt fokus på Honom och inte på
oss själva och våra omständigheter.

När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger
och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. 
Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den
glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen,
och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan
fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet.
” Hebr.12:1-3

Idag, se på Jesus. Se på honom och se hans underbara härlighet. I honom finns
överflöd av liv, frid och frihet. Tro på vem han är och du kommer att få erfara
vem han är.

Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. 
Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni
finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt.” Matt.11:28-29

Se på Jesus i växlande tider, Han förbliver din trofaste vän.
Han är med då du kämpar och lider, Och i mörkret han lyser dig än,

Kör: Du får lägga på Jesus din börda , Du får tala med honom som vän.
Du får bedja, Och böner blir hörda, Du får hoppas och jubla igen.

I de kvalfyllda nätternas vaka han dig tröstar och vakar med dig.
Han ska giva dig hoppet tillbaka, Så att ljus strålar fram på din stig.

Han i frestelsen är vid din sida, Han är nära, Håll ut blott i tro.
Ej förgäves hans hjälp skall du bida, Han skall giva dig seger och ro.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *