Leva med Jesus varje dag

Varje dag ger oss nya tillfällen att visa att vi litar på Jesus och förväntar oss att hans kraft
ska få utföra sitt verk i oss. Överlåter du dig varje dag till Jesus?

 1. Att lita på Jesus innebär att ha en levande gemenskap med honom dag för dag.

  Kol.2:2-7 för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram
  till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus.
  I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen

  skall bedra er genom bestickande ord. Ty även om jag är kroppsligt frånvarande, så är
  jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus.
  Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas
  i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse.

 2. Att acceptera Jesus som huvud och som Herre innebär att överlämna kontrollen till honom

  Kol.1:15-18 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades
  allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter
  och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt
  består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den

  förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.
  2:19 och inte håller sig till honom som är huvudet. Från honom får hela kroppen den tillväxt
  som Gud ger, stödd och sammanhållen som den är av sina leder och senor.
  3:10 och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin
  Skapare.

  v17 Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern,
  genom honom.

 3. Att uppleva Guds Andes kraft innebär att låta Guds mäktiga kraftkälla arbeta i oss

  Kol.1:11 Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och
  tåliga i allt.
  v.28-29 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa
  med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar
  och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

 4. Inre och yttre resultat innebär
 • seger över ondskan
  Kol.2:15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han
  på korset triumferade över dem.
 • befrielse från det gamla jaget
  Kol.2:11 I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi
  omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur
 • personlig mognad
  Kol.1:28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje
  människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus.
 • tillfällen att vittna
  Kol.1:4 Vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek ni har till alla de heliga
  v.28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa
  med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus.
 • tacksamhet till Gud
  Kol.2:7 och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den
  undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse

  5. Ledning innebär att vi räknar med Gud i våra beslut

  Kol:3:1, Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus
  sitter på Guds högra sida.
  v.16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med
  psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.

  (Källa: Handbok för livet, Nya Testamentet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *