Renad, tänd och sänd

Jesaja, profeten i Bibeln som brukar kallas Gamla Testamentets evangelist berättar om
sitt möte med Gud och kallelsen som han fick då.
Jes.6:1 ”När kung Ussia dog fick jag se Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet
på hans mantel uppfyllde templet.

1) Samtidigt som Jesaja konstaterar att kung Ussia har dött, så får han se Herren Gud
sitta på tronen i himlen! Mitt i all osäkerhet, modlöshet och förvirring får Jesaja se att Gud
fortfarande har makten.
Det finns många tillfällen då vi grips av oro och osäkerhet när det som varit vår mänskliga
säkerhet och trygghet helt plötsligt tas ifrån oss. Då är det viktigt att påminna sig att Gud
fortfarande är på tronen.

Gud är på tronen ännu och aldrig bortglömd är du.
I prövningens stunder, o tänk vilket under att aldrig allena är du.
Gud är på tronen ännu och aldrig bortglömd är du.
Hör hans löfte till dig; Jag kan ej glömma dig,
Gud är på tronen ännu.

2) Dessutom innebar Jesajas möte med en helig Gud en verklig förståelse av både hans egen
och hans samtids behov av Guds nåd och hans försoning och rening.
Detta gäller också oss idag. När vi möter Gud i hans helighet och härlighet förstår vi vårt eget
och våra medmänniskors verkliga behov.

Jes.6:2-5 ”Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten,
med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andre:
”Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.”
Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök.
Då sade jag: ”Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med

orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot.”

3) När Jesaja blivit berörd av elden var han också mottaglig för Guds kallelse och den uppgift som
Gud hade för honom. Gud sände honom att tala ord från Gud till sin samtid. Det var inte en lätt
uppgift men den var given av Gud!
Så får du och jag ta emot rening och Guds Andes eld och genom detta även den personliga
kallelsen från Gud för de uppgifter han har tänkt för oss personligen.

Jes.6:6-8 Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med
en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade: ”När nu detta har
rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde
Herrens röst. Han sade: ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag:
”Här är jag, sänd mig!”

Låt oss be om samma erfarenhet som Jesaja fick göra och nåd att svara som han gjorde
på Guds kallelse. Vi behöver det och vår samtid behöver det!

Rena mig med elden från Din Ande
Rena mig och gör mig mer lik Dig
Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv
Använd mig, Gud som du vill
Använd mig, Gud som du vill

Tag mig Gud och sänd mig med Din Ande
Tag mig Gud och använd mig just nu
Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv
Använd mig, Gud som du vill
Använd mig, Gud som du vill.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *