Skatter i mörkret

Bibeln talar på ett mycket ärligt sätt om hur människans situation i livet är.

Pred.11:8 Om en människas år blir många, må hon glädja sig under dem alla
och komma ihåg att det blir många mörka dagar.
Allt som kommer är förgängligt.

Alla vi som har levt en stor del av vårt liv har upplevt att det kommit många mörka
dagar och nätter. Men vi har också upplevt det kung David skriver i herdepsalmen:

Ps.23:4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är
med mig
. Din käpp och stav, de tröstar mig.

Vi kan också vittna om att när vi själva försatt oss i en svår och mörk situation
så har Herren ändå varit där och lyst upp för oss.

Ps.139:11-12 Om jag säger: ”Må mörker falla över mig och ljuset bli natt omkring
mig”, så är inte mörkret mörkt för dig, natten skall lysa som dagen och mörkret vara
som ljuset.

Jes.9:2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor
i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.

Guds löfte till oss är att även i mörkret finns det skatter som väntar på att upptäckas!

Jes.45:3 Jag skall ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar,
för att du skall inse att jag är Herren, som kallar dig vid ditt namn, jag, Israels Gud.

Ibland har vi svårt att se löftesstjärnorna när allt går bra och vi inte saknar något.
Då kan själva mörkret, prövningar och motgångar, ge oss en uppenbarelse om
vem Jesus är och vad han betyder för oss.

2 Sam.22:29 Ty du, Herre, är min lampa, Herren gör mitt mörker ljust.

Vi får vända oss till Ordet och se vad Herren lovat oss och uppleva att morgonstjärnan
går upp i våra hjärtan, hur mörkt det än är för tillfället.

2 Petr.1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla
er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan
går upp i era hjärtan.

Någonstans bland alla skuggorna står Jesus

Finns det kors allt för tunga att bära, Blir prövningen stundom för svår?
Finns det ingen som ser dina tårar, Och ingen som nöden förstår?

Kör: Någonstans bland alla skuggorna står Jesus, För att hjälpa dig i nöden är han där.
Ser du efter, skall du finna att där står han, För att lätta alla bördor som du bär.

Har de brustna förhoppningars skugga Förvandlat din dag uti natt?
Kanske allting dig synes förgäves, Och trons låga flämtar så matt.

Kanske molnen har kommit för solen, Så livet syns mörkt för din del.
Är du bitter måhända i hjärtat, Att drömmen om lycka slog fel?

Kör: Någonstans bland alla skuggorna står Jesus, För att hjälpa dig i nöden är han där.
Ser du efter, skall du finna att där står han, För att lätta alla bördor som du bär.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *