Hemma hos oss

Denna veckas sångsamling är en tidigare inspelning. Den handlade om att Jesus
vill komma hem till oss alla. Han vill bli vårt hjärtas gäst, ja än mera han vill bli vår
Herre och förblivande vän. När vi tar emot honom i vårt liv så kommer han att ta
emot oss i Himlen en dag.

Dessa bibelord läste vi:

Upp.3:20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar
dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

1 Mos.3:8-9 Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården.
Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i
lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: ”Var är du?”

Luk.19:5-6 När Jesus kom till det stället, såg han upp och sade till honom:
”Sackeus, skynda dig ner, ty i dag måste jag komma och stanna i ditt hus.”
Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje.

Luk.12:36-37 Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten
och som genast är redo att öppna för honom, när han kommer och knackar på.
Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer.
Amen säger jag er: Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords
och själv komma och betjäna dem.

Joh.14:1-3 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.
I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er
att jag går bort för att bereda plats åt er? 3 Och om jag än går och bereder plats
åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.

Upp.7:9-10 Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna,
av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför
Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med
hög röst: ”Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.”

v.11-12 Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra
väsendena, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud 12 och sade:
”Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör
vår Gud i evigheternas evigheter. Amen.”

v.13-15 En av de äldste frågade mig: ”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de
och varifrån har de kommit?” Jag svarade: ”Min herre, du vet det.”
Då sade han till mig: ”Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat
sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar
honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt
tabernakel över dem.

v.16-17 De skall aldrig mer hungra eller törsta, inte heller skall solen eller någon annan
hetta träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda
dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *