Lita på Gud

Det finns många anledningar till varför vi bör lita på Gud. Särskilt i denna oroliga och
förvirrade tid finns det anledning att påminna sig om att vi får lita på Herren.
Här är några av anledningarna:

 1. Han känner dig vid namn.
  Men nu, så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig,
  Israel: Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min.
  ” Jes 43:1
 2. Han kommer att kämpa för dig.
  ”HERREN kommer att strida för dig; du behöver bara vara stilla.” 2 Mos 14:14
 3. Han tänker på dig.
  ”Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald!” Ps 139:17
 4. Han har planer för dig.
  ”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens
  för att ge er en framtid och ett hopp..” Jeremia 29:11
 5. Han är din tillflykt.
  Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min
  klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära,
  min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Ps 62:6-8
 6. Han är alltid med dig.
  ”Jag är med dig alltid, ända till tidens ände.” Matt 28:20
 7. Han har berett ett hem för dig.
  Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum.
  Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 
  Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig,
  för att ni skall vara där jag är. Joh.14:1-3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *