Början och slutet

Allting har både en början och ett slut tänker vi, men evigheten är utan slut.
I vår sångsamling denna gång sjöng vi och läste bibelord om detta tema.

1 Mos.1:1-2 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom,
och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.

Hebr 1:10 Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna
är dina händers verk.

Jes.41:4 Vem har planerat och utfört detta? Det är han som från begynnelsen
kallade fram människors släkten. Jag, Herren, är den förste och den siste.
Jag är denne Gud.

Ps.8:4-5 4 När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som
du har skapat, vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en människoson
eftersom du tar dig an honom?

Joh.1:1-3I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var
i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget
blivit till, som är till.

1 Joh 1:1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett,
det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar.

Joh.8:23-25 Han sade till dem: ”Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen,
jag är inte av den här världen. Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder.
Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.” De frågade: ”Vem är du då?”
Jesus svarade: ”Begynnelsen, något som jag också har sagt er.

Kol 1:18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde
från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Upp 1:8 Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer,
den Allsmäktige.

Upp 21:6 Han sade också till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden.
Åt den som törstarskall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten.

Upp 22:13 Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *