Försoningen del 5

Bibelstudium av Anita Grantinger
Del 1-4 finns här!

Del 5. FÖRUTSÄTTNINGEN

Hela NT säger oss att förutsättningen för försoningen är att Jesus var helt fri från
synd och höll Guds lag utan brist. Det måste ju till ett ”felfritt offerlamm”.
Som ställföreträdare har Jesus gjort sig så solidarisk med syndare att han har gett
sitt oskyldiga liv som ersättning för mångas förlorade liv, /2 Kor. 5:21, 1 Petr. 1:19-20,
2 Mos. 12:5/. Hans utgivande är en aktiv gärning och en lydnadshandling, /Rom. 5:7-8, 19/.
Han gjorde det frivilligt i kärlek för att rädda oss från undergång, /Joh. 10:17-18, Hebr. 2:16-18/.

 Så vilar försoningen (förlikningen) helt på Jesu soningsoffer och gäller alla
människor och det gamla förbundets offerkult är utan verkan. /Ef.2:13-18/.
Att Jesu offer kunde bli tillräckligt som lösen för alla människors skuld inför
Gud beror på att han var Guds Son. /Kol. 1:15, Fil. 2:6/. Gud blev alltså själv
människa genom Jesus Kristus och därmed människosläktets GUDOMLIGE medlare.  
Han är det nya förbundets stamfader och genom honom är hela människosläktet
försonat, /1 Kor. 15:22, 45, Rom. 5:18-21/.  Gud är inte bara  soningens objekt
utan även dess subjekt, alltså inte bara den som är utsatt för dödslidandet, utan
också den som utför försoningsverket. Alltsammans kommer från Gud själv.  
Det är han som har tagit initiativet, /2 Kor. 5:18-19, Joh. 15:16/. Paulus säger att:  
”Gud har köpt sin församling med sitt eget blod” /Apg. 20:28/.  

Av löftena här ovan framgår att försoningen gäller alla människor oavsett vilken
synd som har begåtts. Men på samma sätt som vid gamla förbundets offertjänst
är förutsättningen en äkta syndabekännelse. Varje enskild människas måste själv
komma inför Herren och be om nåd och överlämna sitt liv åt Jesus.    

SYNDERNAS FÖRLÅTELSE FÅR DEN ENSKILDA MÄNNISKAN  FÖRST NÄR
HON SÖKER EN LIVSGEMENSKAP MED GUD, GENOM FÖRSONAREN, JESUS KRISTUS.
/Joh. 3:16-18, Rom. 3:25/.

Detta var det sista avsnittet i mitt försök att stärka ditt intresse att studera Försoningen
som är grunden för vår frälsning.                        

VAR VÄLSIGNAD!!!

Anita Grantinger