Kampen i andevärlden del 1

Bibelstudium i 3 delar, av Anita Grantinger

Vi, som Jesu efterföljare, har sedan syndafallets dagar en andlig kamp att utkämpa.
Det starkaste som vi har att kämpa emot kommer från tre olika fronter nämligen:
DJÄVULEN, VÄRLDEN OCH VÅRT EGET KÖTT.

Vi lever i en tid när väldiga makter strider om människorna, mer än någonsin.
Också det är ett tidstecken som visar oss att vi lever i ändens tid, /2 Tim. 3:1-5/.

DEL 1. DJÄVULEN

Vi kan se i Ordet vem djävulen är, varifrån han kommer och vad han har för avsikter.
/Jes. 14:12-15, Hes. 28:12-17, . Ursprungligen handlar det om kungarna i Babel och
Tyrus, men texterna öppnar för ytterligare en dimension, en dubbelprägling. Han var
en hög kerub eller ärkeängel som regerade över en tredjedel av himmelens härskara.
I stället för att tjäna sin skapare fylldes han av högmod och begär till den himmelska
härligheten och ville ta Guds plats, /Upp. 12:4, 7-12/.

FRESTAREN

Sedan dess har vi sett att djävulen kommit i olika skepnader. I Edens lustgård dök han
upp i skepnad av en orm och fick de första människorna på fall/1 Mos.3:1-7/. Syndafallet
är egentligen en direkt fortsättning på vad som hände i den himmelska världen. Adam
och Eva levde i ett paradis, var skapade till Guds avbilder, skapelsens krona. De frestades
till att bli som Gud. De måste sedan avvisas från lustgården.

Djävulens frestelser har sedan dess fått människor i stora delar av vår värld att tillbe honom,
i stället för Gud, ofta utan att själva förstå det. Han utnyttjar makten över sin stora här av
änglar (demoner) till sin tjänst, /2 Kor:11:14-15, Ef. 6:12, 1 Joh. 5:19/.

Jesus själv blev frestad, /Matt. 4:1-11/. Det som Jesus hade att övervinna djävulen med var
Guds Ord. Djävulen kan ju också Guds Ord, kanske bättre än många som kallar sig kristna,
men försöker ofta att förvränga det för oss. Därför är det så viktigt att vi är pålästa. Han vet
också om våra svaga punkter och passar på att utnyttja dem, i för honom, rätta ögonblicken,
Det gäller att vara på sin vakt, /1 Petr. 5:8-9, Jak. 4:7/.

LÖGNENS FADER.

Djävulen har fått många namn som beskriver honom. Jesus benämner honom som t. ex. vid
detta namn, Det innebär alltså att lika väl som Gud har barn, har Djävulen barn, En del predikanter
säger att alla människor är Guds barn. Det är sant att han har skapat oss alla, men många har
tyvärr
valt en annan följeslagare i livet, /Joh. 8:42-44, 1 Joh. 3:7-10/.

Eftersom man i Sverige har försökt att utplåna kristendomen och därmed Jesus Kristus, som
själv är sanningen, har vi i stället, börjat tro på lögnen. Det finns ju inget alternativ och det är
orsaken till att det ser ut som det gör i vårt samhälle idag. De som sitter i regeringsställning
tror att de efter att ha öppnat för demoniska krafter som lurat till sig makt, ska kunna lösa
alla problem, på mänsklig väg, De håller på

att bygga ett nytt Babels torn, /1 Mos. 11:1-4/. De stiftar ständigt nya lagar och fattar beslut

över våra huvuden som i slutändan leder till diktatur. Det finns ingen väg tillbaka än en andlig
väckelse.

ÅKLAGAREN.

Namnet djävul betyder på hebreiska: åklagare inför domstol. Vid en rättegång finns det ju
alltid en åklagare vars uppgift är att anklaga och försöka bevisa den misstänktes brott.
Vår åklagare, djävulen, är alltid verksam och försöker alltid hitta något att anklaga oss för.
Om vi läser Jobs bok så får vi lite insikt i hur han kan gå till väga. /Job. 1:6-22/.

Som åklagare ger han sig inte så lätt, utan försöker sticka upp med att anklaga och påminna
om gamla synder som är förlåtna för länge sedan, som t.o.m. Gud har glömt, Dessa ord är
riktade till Israels folk, men gäller också oss, eftersom vi är inympade i samma fikonträd,
/Jes. 43:25, Jer. 31:34, Mika. 7:18-19

Vi som har bekänt vår synd, fått förlåtelse, tack vare Jesu försoning, och lever våra liv tillsammans
med Jesus är fria från skuld, /Ps. 32:1-5, 1 Joh. 1:9/. ÅKLAGAREN FÅR GÅ!