Tro och gärningar

Bakgrunden till Galaterbrevet och Jakobs brev (Anita G.)

Eftersom det ofta finns frågor och olika uppfattningar omkring förhållandet mellan
tro och gärningar i det kristna livet, känner jag mig manad att  dela några tankar
om Bibelns svar på detta. Frågan är ofta om Jesu försoningsverk på Golgata är
tillräckligt  eller om våra goda gärningarna också bidrar till vår frälsning.
Med tanke på detta kommer jag att, i någon mån, jämföra ord och ämnen från
Galaterbrevet och Jakobs brev.

BAKGRUND GALATERBREVET

Galaterbrevet är skrivet av aposteln Paulus, till de HEDNAKRISTNA (icke judar)
i församlingarna i Galatien, omkring år 50. Det handlar om ett rätt förhållande till lagen.                                                                            
Evangeliet uppstod och gick ut från församlingen i Jerusalem. Den bestod av
infödda judar, judar från förskingringen och hedningar som hade konverterat
till judendomen.

När allt fler hedningar kom till tro  på Jesus, i Jerusalem, blev  den stora frågan,
hur de skulle förhålla sig till lagen, t. ex. sabbaten och omskärelsen. Förföljelsen
av de kristna ökade allt mer och  gjorde att många måste lämna Jerusalem.
Genom förskingringen av de Jesustroende blev hednamissionen spontan.
De som tvingades att fly p.g.a. förföljelse, gick då ut och predikade evangelium.

När aposteln Paulus började med ren hednamission, så sa han att de inte behövde
bry sig om lagen. Frälsningen är en gåva av nåd genom Jesus. Vi har bara att ta emot.
Somliga undrade om det var en ny religion. Gud hade ju gett lagen till judarna för
att de skulle hålla den. Då blev det viktigt för Paulus att visa sambandet mellan
evangeliet och den judiska tron. Han förklarade att detta var uppfyllelsen av det
de hade väntat på i årtusenden.

Det apostoliska mötet i Jerusalem ägde rum år 49. Då gjorde de bl.a. överenskommelsen
om att inte pålägga de hednakristna omskärelse, även om inte alla frågor och tveksamheter
var helt ur världen efter detta.

BAKGRUND JAKOBS BREV

Brevet är skrivet av Jakob, Jesu bror (halvbror),/vers1:1/ca år 40. Han var ledare för
församlingen i Jerusalem i 20 år och dog år 62 som martyr.

Brevet är skrivet till judekristna (kristustroende judar) som levde i förskingringen.
De upplevde förföljelse för att de trodde att Guds Son, Messias hade dött på ett
kors och för att man övergav den judiska lagen. En hungersnöd ledde till stor
fattigdom i regionen.

Brevet är ett koncentrat av undervisning som nog är ämnat för att skickas runt och
ge styrka i tider av prövningar. Jakob hade ju växt upp tillsammans med Jesus  och
hänvisar ofta till Jesu undervisning , t.ex.   bergspredikan. Dessutom hänvisar han
ofta till Ordspråksboken. Han är något av en fredsmäklare  som med vishet undervisar
om ett rätt levnadssätt.

Bokens huvudtext är i kap.2-5,som består av 12 korta lektioner som kallar Guds folk
till att helhjärtat följa Jesus.